Kancelaria prawna

Usługi i wynagrodzenie

Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Stępień świadczy usługi w szczególności w następującym zakresie:

  • prawo cywilne (w tym m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowania, zadośćuczynienia, ochrona dóbr osobistych),

  • prawo rzeczowe i nieruchomości (w tym m.in. stwierdzenie zasiedzenia, ochrona własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, postępowanie wieczystoksięgowe, umowy dotyczące nieruchomości, sprawy o eksmisję, o zapłatę czynszu),

  • prawo spadkowe (w tym m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe),

  • prawo zobowiązań (w tym m.in. sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, roszczenia z umów),

  • prawo rodzinne (w tym m.in. sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, sprawy o władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, alimenty),

  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym m.in. sprawy sądowe pracownicze, opiniowanie umów, sporządzenie i opiniowanie aktów wewnątrzzakładowych, jak regulaminy, odwołania od decyzji organów rentowych w zakresie emerytur, rent, zasiłków),

  • prawo gospodarcze (w tym m.in. sporządzanie i opiniowanie umów występujących w obrocie gospodarczym, sprawy o zapłatę, postępowanie rejestrowe),

  • prawo administracyjne (w tym m.in. pomoc społeczna, gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane),

  • prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń (w tym m.in. obrona praw pokrzywdzonych przed sądem, sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie),

  • dochodzenie należności od dłużników w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

Usługi Kancelarii w powyższym zakresie polegają zwłaszcza na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, umów, pism procesowych i innych (pozwy, wnioski, apelacje, odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądów administracyjnych) oraz reprezentowaniu Klientów przed sądami wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi i administracyjnymi. Kancelaria oferuje również kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem w zależności m.in. od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, koniecznego nakładu pracy i terminu wykonania zlecenia. W przypadku sporów sądowych na wysokość wynagrodzenia wpływa m.in. wartość przedmiotu sporu, stopień skomplikowania sprawy oraz czas jej trwania.

Kancelaria zapewnia przejrzyste i elastyczne warunki współpracy, uwzględniające potrzeby i możliwości Klienta. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Stępień
500 277 015
Wyślij wiadomość

Zgłoszenie zostało wysłane, dziękujemy.